Kas yra kapitalinis remontas?

Kapitalinis remontas savoka

Statinio kapitalinio remonto apibrėžimas ir taisyklės

Kas yra statinio kapitalinis remontas?

Statinio kapitalinis remontas – tai kompleksiniai remonto darbai, kurių tikslas yra pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas nekeičiant statinio išorės matmenų, įskaitant ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan. Remonto metu gali būti stiprinamos, silpninamos, dalinai ar visiškai pakeičiamos laikančiosios konstrukcijos tuo pačiu ar kitu tipu.

Specifiniai kapitalinio remonto aspektai naftos tinkluose

Naftos tinklų statinių kapitalinio remonto tikslas yra laikančiųjų konstrukcijų funkcionalumo didinimas arba mažinimas nekeičiant statinio išorės matmenų. Tokio remonto metu atliekami pamatų ar kitų laikančiųjų konstrukcijų statybos darbai yra laikomi naftos tinklų statinio kapitaliniu remontu.

Ar reikalingas statybos leidimas kapitaliniam remontui?

Statinio kapitaliniam remontui dažnai reikalingas statybos leidimas, priklausomai nuo atliekamų darbų pobūdžio ir pastato kategorijos. Šie yra pagrindiniai atvejai, kai leidimas yra būtinas:

 1. Statinio paskirties keitimas: Kapitalinis remontas, kai keičiama statinio ar patalpų paskirtis (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtas teritorijas).
 2. Pastato išvaizdos keitimas: Kapitalinis remontas, atliekamas mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, ir kiti atvejai nustatyti aplinkos ministro, kai keičiama pastato išvaizda.
 3. Inžinerinių sistemų pertvarkymas: Kapitalinis remontas, kuriame įrengiamos, pertvarkomos, ar išmontuojamos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos.
 4. Kultūros paveldo objektai: Kapitalinis remontas, atliekamas kultūros paveldo objekto teritorijoje arba vietovėje, yra reglamentuotas atskirai ir paprastai reikalauja gauti kultūros ministro ir aplinkos ministro leidimą.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017

Pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ yra numatyti šie atvejai:

 • Leidimas yra privalomas atliekant kapitalinį remontą kultūros paveldo objekto teritorijoje, kai keičiama pastato išvaizda.
 • Leidimas reikalingas, keičiant pastato kategoriją į neypatingąjį ar ypatingąjį pastatą.

Ši informacija padeda aiškiai suprasti, kada ir kokiomis aplinkybėmis reikalingas leidimas kapitaliniam statinio remontui, užtikrinant teisėtumą ir tinkamą darbų vykdymą.

Kapitalinio remonto apibūdinimas

kapitalinis remontas

Kapitalinis remontas yra terminas, vartojamas apibūdinti išsamius statinio ar įrenginio atnaujinimo, atstatymo arba modernizavimo darbus, kurių tikslas yra atkurti arba žymiai pagerinti objekto techninę būklę, funkcionalumą arba ilgaamžiškumą. Šių darbų metu gali būti keičiami arba atnaujinami pagrindiniai objekto komponentai, tokie kaip sienos, grindys, stogas, elektros instaliacija, vandentiekio ir kanalizacijos sistemos.

Štai keli pagrindiniai aspektai, apibūdinantys kapitalinį remontą:

Objekto atnaujinimas

Kapitalinis remontas dažnai apima senų, nusidėvėjusių ar pasenusių komponentų pakeitimą naujais, kurie atitinka šiuolaikinius standartus ir reikalavimus. Tai gali apimti:

 • Stogo keitimą ar sutvirtinimą.
 • Sienų, perdangų ar pamatų remontą ar sustiprinimą.
 • Langų ir durų keitimą į energiją taupančius variantus.

Funkcionalumo pagerinimas

Kapitalinis remontas taip pat siejamas su patalpų paskirties keitimu ar funkcionalumo gerinimu, pavyzdžiui:

 • Erdvių perplanavimas, siekiant geresnio išnaudojimo.
 • Naujų technologijų ir sistemų, pvz., šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (HVAC) sistemų, įdiegimas.
 • Prieigos ir patogumo gerinimas, įrengiant liftus arba pritaikant objektą neįgaliesiems.

Ilgaamžiškumo užtikrinimas

Darbai, atliekami kapitalinio remonto metu, dažniausiai yra orientuoti į ilgalaikį objekto naudojimą, sumažinant būsimos priežiūros kaštus ir užtikrinant pastato saugumą ir patikimumą.

Teisiniai ir administraciniai reikalavimai

Kapitalinio remonto projektai dažnai reikalauja gauti leidimus ir pritvirtinimus iš atitinkamų institucijų, nes jie gali turėti įtakos statinio struktūrinei vientisumui ar saugumui. Be to, būtina laikytis statybos kodeksų ir normų.

Kapitalinis remontas skiriasi nuo įprasto ar kosmetinio remonto, nes jis apima esminius pakeitimus, kurie ilgainiui turės didelę įtaką objekto naudojimui ir išlaikymui. Tai yra gana brangi, bet ilgalaikė investicija į objekto atnaujinimą ir vertės išlaikymą.

Kiek kainuoja kapitalinis remontas?

kapitalinis remontas

Kapitalinio remonto kaina gali labai skirtis priklausomai nuo daugelio veiksnių, tokių kaip objekto dydis, būklė, vietovė, rinkos sąlygos, pasirinktų medžiagų ir darbų sudėtingumas. Štai keletas pagrindinių aspektų, kurie lemia kapitalinio remonto kainą:

1. Objekto tipas ir dydis

Dideli pastatai ar sudėtingos struktūros, pvz., komercinės paskirties pastatai ar seni daugiabučiai, paprastai kainuoja daugiau remontuoti dėl didesnio darbų masto ir reikalingų medžiagų kiekio. Gyvenamųjų namų remontas gali būti pigesnis, tačiau viskas priklauso nuo pastato būklės ir remontuojamų plotų.

2. Remonto apimtis

Kapitalinis remontas gali apimti įvairius darbus, pradedant nuo esamų konstrukcijų stiprinimo iki visiškai naujų sistemų, pvz., šildymo, vėdinimo ir elektros, įrengimo. Kuo platesnė darbų apimtis, tuo didesnės išlaidos.

3. Medžiagų kokybė ir kaina

Aukštos kokybės, ilgaamžiškumo ir tvarumo medžiagos paprastai yra brangesnės, bet ilgainiui jos gali sumažinti būsimas išlaidas dėl mažesnio nusidėvėjimo ir remonto poreikio. Medžiagų kainos taip pat priklauso nuo rinkos svyravimų.

4. Darbo jėgos kaštai

Darbo jėgos kaštai skiriasi priklausomai nuo geografinės vietos, projekto sudėtingumo ir specialistų, reikalingų atlikti darbus, kvalifikacijos. Didmiesčiuose darbo jėgos kaštai dažniausiai yra didesni nei mažesniuose miestuose ar kaimo vietovėse.

5. Projektavimas ir projektų valdymas

Kapitalinio remonto projektai reikalauja išsamios projektavimo ir planavimo fazės, įskaitant architektų, inžinierių ir projektų vadovų paslaugas. Profesionalus projektų valdymas padeda užtikrinti darbų kokybę ir laikytis biudžeto, bet tai taip pat yra papildoma išlaidų dalis.

Vidutinės kainos

Priklausomai nuo šalies ir regiono, kainos gali svyruoti nuo keleto šimtų iki kelių tūkstančių eurų už kvadratinį metrą. Pavyzdžiui, vidutinės kapitalinio remonto išlaidos Lietuvoje gali svyruoti nuo 300 iki 800 eurų už kvadratinį metrą, priklausomai nuo minėtų veiksnių.

Norint gauti tikslesnį įvertinimą, rekomenduojama kreiptis į statybos ir remonto specialistus, kurie galėtų atlikti objekto būklės įvertinimą ir parengti detalią sąmatą, atsižvelgiant į visus projektui būdingus aspektus.