Varžos matavimas

Svarba Laiku Atlikti Elektros Varžų Matavimus

Norint užtikrinti saugumą ir tinkamą elektros įrenginių eksploatavimą, labai svarbu reguliariai matuoti elektros varžas. Remiantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 141, kiekvienas vartotojas turi atlikti varžų matavimus tiek prieš pradėdamas naudoti naujus elektros įrenginius, tiek juos eksploatuojant. Tokie patikrinimai leidžia laiku aptikti ir pašalinti galimus elektros gedimus, taip sumažinant gaisro ar kitų nelaimių riziką.

varzu matavimai

Matavimų Dažnumas ir Specifika

 • Nepavojingos patalpos: Elektros instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžų matavimai atliekami ne rečiau kaip kartą per 6 metus arba pagal būtinybę. Įžeminimo grandinės pereinamųjų varžų matavimai atliekami ne rečiau kaip kartą per 12 metų.
 • Pavojingos patalpos: Tarp jų ir skalbyklos, plovyklos, pirtys, telferiniai kranai ir kt. Varžų matavimai čia atliekami ne rečiau kaip kartą per metus.

Reikalavimai Naujiems Vartotojams

Naujieji AB „ESO“ vartotojai, norėdami prisijungti prie tinklo, privalo pateikti Valstybinei Energetikos Inspekcijai (VEI) visus reikalingus dokumentus:

 • Instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžų protokolus.
 • Įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimus.

Patikrinimų Procesas ir Dokumentacija

Matavimus atlieka kvalifikuoti specialistai, o rezultatai pateikiami matavimo protokoluose, kurie naudojami patvirtinti įrenginių būklę. Kvalifikuoti elektrikai taip pat atlieka varžų matavimus pagal numatytus standartus ir protokolus. Jei randama gedimų, jie pašalinami, ir užtikrinama, kad įrenginiai atitinka saugumo reikalavimus.

Varžų Matavimo Paslaugos

Šios paslaugos apima įvairius elektros tinklų ir įrenginių varžų matavimus:

 • Kabelinių linijų izoliacijos varžos: Patikrinama kabelių būklė ir jų atsparumas izoliacijai.
 • Įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžos: Matavimas nustato įžeminimo efektyvumą.
 • Kilnojamųjų įrenginių izoliacijos varžos: Aptinkamos galimos problemos kilnojamuose elektros prietaisuose.
 • Fazės ir nulinės linijos varžos: Užtikrinamas teisingas fazių sujungimas.

Dokumentai VEI Pažymai Gauti

Norint gauti VEI pažymą, reikia pateikti kelis dokumentus:

 1. Varžų matavimo protokolus.
 2. AB „ESO“ išduotas prisijungimo sąlygas.
 3. Apmokėjimo patvirtinimą.

Išvados

Laiku atlikti varžų matavimai padeda užtikrinti ne tik įrenginių veikimą, bet ir bendrą visų aplinkinių saugumą. Elektrikai, turintys atestaciją, gali atlikti matavimus greitai ir profesionaliai, pateikiant visus reikiamus dokumentus per kelias darbo dienas po apmokėjimo.

Dažniausiai užduodami klausimai apie varžos matavimus

 1. Kada reikia atlikti varžos matavimus?
  • Varžos matavimai atliekami reguliariai pagal įstatymus ir normas, taip pat prieš pradedant naudoti naujus įrenginius ar po reikšmingų elektros instaliacijos pakeitimų. Pavojingose patalpose matavimai atliekami kasmet, o kitose vietose – ne rečiau kaip kartą per 6 metus.
 2. Kas atlieka varžos matavimus?
  • Varžų matavimus atlieka atestuoti ir sertifikuoti elektrikai arba įmonės, turinčios specialią licenciją. Matavimų rezultatai pateikiami oficialiuose protokoluose.
 3. Kokie dokumentai reikalingi norint gauti varžos matavimo pažymą?
  • Reikalingi šie dokumentai: instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžų matavimo protokolai, įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimo protokolai, elektros tinklo schema, apmokėjimo patvirtinimas.
 4. Kuo skiriasi izoliacijos ir įžeminimo varžos matavimai?
  • Izoliacijos varžos matavimai tikrina kabelių ir elektros instaliacijos būklę, nustatydami, ar nėra elektros nuotėkio. Įžeminimo varžos matavimai patikrina įžeminimo sistemos efektyvumą, siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą nuo elektros smūgio.
 5. Ką daryti, jei varžų matavimų rezultatai neatitinka normų?
  • Jei matavimai rodo neatitikimus, reikėtų kreiptis į kvalifikuotą elektrą ar įmonę, kad būtų atlikti reikalingi elektros instaliacijos taisymo ar atnaujinimo darbai.
 6. Ar reikia atlikti varžos matavimus, jei neseniai įrengta nauja elektros instaliacija?
  • Taip, net ir naujai įrengus elektros instaliaciją, privaloma atlikti varžos matavimus, kad būtų užtikrintas saugumas prieš pradedant naudoti įrenginius.
 7. Kiek laiko galioja varžų matavimo protokolai?
  • Nepavojingose patalpose protokolai galioja 6 metus (izoliacijos matavimai) ir 12 metų (pereinamųjų kontaktų matavimai), pavojingose patalpose – vienerius metus.
 8. Kodėl svarbu atlikti varžos matavimus?
  • Varžos matavimai užtikrina tinkamą elektros instaliacijos ir įrenginių būklę, sumažina gaisro ir elektros smūgio riziką, taip pat atitinka teisės aktų reikalavimus.